Kategorije

Arhiva

651.

651. PRIČAO NAM JE Kutejbe prenoseći od Malika, on od Sumejja, oslobođenog roba Ebu- Bekra b. Abdurrahmana, ovaj od Ebu-Saliha Semmana, a on od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan čovjek, idući putem, naišao je Pročitaj više ›

207.

207. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf i kazao da ga je obavijestio Malik prenoseći od Zejda b. Eslema, ovaj od Ataa b. Jesara, on od Abdullaha b. Abbasa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeo meso od Pročitaj više ›

90.

90. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Kesir i kazao da ga je obavijestio Sufjan prenoseći od Ibni-Ebi- Halida, (on) od Kajsa b. Ebi-Hazima (a ovaj) od Ebu-Mesuda Ensarije koji je rekao: – Neki je čovjek kazao: “Allahov Poslaniče, skoro da Pročitaj više ›