Kategorije

Arhiva

122.

122. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, njemu Sufjan, a njemu Amr kazavši da ga je obavijestio Seid b. Džubejr i izjavio: Rekao sam Ibni-Abbasu: “Nevf Bekali smatra zaista da Musa (drug Hidra) nije Musa (Ibni-Imran) Izraelićanin nego je to Pročitaj više ›

121.

121. PRIČAO NAM JE Hadždžadž, njemu Šu’be, a njega obavijestio Ali b. Mudrik, prenoseći od Ebu-Zurke Ibn-Amra, (on) od Džerira, da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadžu rekao: “Ušutkaj svijet!”, a zatim kazao: “Ne vraćajte se Pročitaj više ›

120.

120. PRIČAO NAM JE Isma’il, njemu njegov brat, prenoseći od Ibnu-Ebi-Zi’ba, (on) od Seida Makburija, a (ovaj ) od Ebu-Hurejre da je kazao: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dvije posude (vrste) znanja. Jednu od njih sam Pročitaj više ›

119.

119. PRIČAO NAM JE Ahmed b. Ebu-Bekr Ebu-Mus‘ab, njemu Muhammed b. Ibrahim b. Dinar prenoseći od Ibni-Ebi-Zi”ba, (on) od Seida Makburija, a (ovaj) od Ebu-Hurejre da je izjavio: – Rekao sam: Allahov Poslaniče, ja od tebe stvarno mnogo slušam hadise Pročitaj više ›

118.

118. PRIČAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, njemu Malik prenoseći od Ibni-Šihaba, (ovaj) od A’redža, a (on) od Ebu-Hurejre, koji je izjavio da svijet govori: “Ebu-Hurejra je najobilniji (u kazivanju hadisa) a da ne postoje dva ajeta u Allahovoj Knjizi, Pročitaj više ›

117.

117. PRIČAO NAM JE Adem, njemu ispričao Šu’be, a njemu Hakem, čuvši od Seida b. Džubejra, a (on) od Ibnu-Abbasa da je kazao: – Noćio sam u sobi svoje tetke po majci Mejmune, kćerke Harisove, supruge Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›

116.

116. PRIČAO NAM JE Seid b. Ufejr, njemu Lejs, ovome Abdur-Rahman b. Halid prenoseći od Ibni- Šihaba, (ovaj) od Salima i Ebu-Bekra b. Sulejmana b. Ebu-Hasme da je Abdullah b. Omer rekao: – Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pri kraju Pročitaj više ›

115.

115. PRIČAO NAM JE Sadeka, a njega je obavijestio Ibni-Ujejne prenoseći od Ma’mera, (on) od Zuhrija, (ovaj) od Hinde, ona od Ummi- Seleme… A KAZIVALI SU NAM i Amr i Jahja b. Seid, prenoseći od Zuhrija, (on) od Hinde, (a Pročitaj više ›

114.

114. PRIČAO NAM JE Jahja b. Sulejman, njemu Ibni-Vehb, ovome Junus prenoseći od Ibni-Šihaba, (ovaj) od Ubejdullaha b. Abdullaha, (a on) od Ibni- Abbasa, da je kazao: – Kada se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pogoršala njegova bolest, rekao je: Pročitaj više ›

113.

113. PRIČAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Sufjan, ovome Amr koji je rekao da ga je obavijestio Vehb b. Munebbih prenoseći od svoga brata, da je izjavio: – Čuo sam Ebu-Hurejru gdje govori: “Među drugovima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›

112.

112. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu’ajm – Fadl b. Dukejn, njemu Šejban prenoseći od Jahjaa, (on) od Ebu-Seleme, (ovaj) od Ebu-Hurejre, da je (pleme) Huzaa ubilo godine osvojenja Mekke jednog čovjeka iz plemena Benu-Lejs, zbog njihovog poginulog, koga je pleme Lejs Pročitaj više ›

111.

111. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, njemu Veki‘ prenoseći od Sufjana, (on) od Mutarrifa, (ovaj) od Ša’bija, (a on) od Ebu- Džuhajfe da je rekao: – Pitao sam Ali ju: “Ima li kod vas kakva (posebna) knjiga?” – Nema Pročitaj više ›