Kategorije

Arhiva

586.

586. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu’ajm, njemu Abdul-Vahid b. Ejmen, ovome ispričao njegov otac, da je čuo Aišu kada je rekla: “Tako mi Onoga koji je (Muhammeda) uzeo, (Muhammed) nije izostavljao klanjanje dva rekata (iza ikindije) sve dok se nije s Pročitaj više ›

585.

585. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu‘man, njemu Hammad b. Zejd prenoseći od Ejjuba, on od Nafija, a ovaj od Ibn-Omera, koji je izjavio: “Ja klanjam kao što sam vidio svoje drugove da klanjaju. Ja ne bih nikome zabranjivao da klanja što Pročitaj više ›

584.

584. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, njemu Abde prenoseći od Ubejdullaha, on od Hubejda, ovaj od Hafsa b. Asima, a on od Ebu- Hurejre, koji je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je dva namaza: klanjanje namaza Pročitaj više ›

583.

583. PRIČAO NAM JE Muhamed b. Eban, njemu Gunder, ovome Šu’be prenoseći od Ebu-Tejjaha koji je rekao da je čuo Humrana b. Ebana gdje prenosi od Mu’avije, koji je kazao: “Vi stvarno klanjate nekakav namaz (poslije ikindije)! Mi smo se Pročitaj više ›

582.

582. RIČAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, njemu Ibrahim b. Sa’d prenoseći od Saliha, on od Ibn-Šihaba da je kazao kako ga je obavijestio Ata b. Jezid Džunde’i, da je čuo Ebu-Seida Hudrija, gdje govori: – Čuo sam Allahovog Poslanika, Pročitaj više ›

581.

581. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Nafija, on od Ibn- Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne uzima za cilj da klanja u vrijeme izlaska sunca Pročitaj više ›

580.

580. PRIČAO NAM JE Ubejd b. Isma’il prenoseći od Ebu-Usame,on od Ubejdullaha, ovaj od Hubejba b. Abdur-Rahmana, on od Hafsa b. Asima, a ovaj od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio dvije vrste kupoprodaje, dvije vrste Pročitaj više ›

579.

579. PRIČAO NAM JE Musedded. njemu Jahja b. Seid prenoseći od Hišama koga je obavijestio njegov otac, a njega Ibni-Omer rekavši da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ne ciljajte sa svojim namazom izlazak sunca niti njegovo zalaženje! Pročitaj više ›

578.

578. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Jahja prenoseći od Šu’be, on od Katade koji je rekao da je čuo Ebul-Alija gdje prenosi od Ibni-Abbasa, koji kaže: “Ovaj (gore navedeni) hadis pričalo mi je mnogo ljudi. Originalni tekst: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ Pročitaj više ›

577.

577. PRIČAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu Hišam prenoseći od Katade, ovaj od Ebu-Alije, a on od Ibni-Abbasa, koji je rekao: “Potvrdili su mi neki ljudi s kojima čovjek može biti zadovoljan, a od njih najveće povjerenje kod mene Pročitaj više ›

576.

576. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Ibn-Šihaba, on od Ebu-Seleme b. Abdur-Rahmana, a ovaj od Ebu- Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ко stigne pravovremeno obaviti samo jedan rekat ma Pročitaj više ›

575.

575. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme prenoseći od Malika, on od Zejda b. Eslema, koji je čuo od Ataa b. Jesara i Busrsa b. Seida i A‘redža koji prenose od Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Pročitaj više ›