Kategorije

Arhiva

318.

318. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Muhamed, a njemu Sufjan prenoseći od Hišama, on od svoga oca, a ovaj od Aiše, da je Fatima bint Ebu- Hubejš imala vanredan odljev i pitala o tome Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. – Pročitaj više ›

317.

317. PRIČAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs prenoseći od Ukajla, ovaj od Ibni-Šihaba, on od Urve, a ovaj opet od Aiše, da je rekla: – Izašli smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, na put prilikom Oprosnog hadža Pročitaj više ›

316.

316. PRIČAO NAM JE Musedded, a njemu Hammad prenoseći od Ubejdullaha b. Ebu-Bekra, ovaj od Enesa b. Malika, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: -Allah, dželle šanuhu, za svaku matericu zadužio je jednog meleka koji Pročitaj više ›

315.

315. PRIČAO NAM JE Ubejd b. Isma’il, njemu Ebu-Usame prenoseći od Hišama, ovaj od svoga oca, a on od Aiše, da je rekla: – Izašli smo (radi hadža) dočekujući mlađak zul- hidždžeta i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Pročitaj više ›

314.

314. PRIČAO NAM JE Musa b. Isma’il, njemu Ibrahim, a njemu Ibni-Šihab prenoseći od Urve, da je Aiša izjavila: – Proučivši telbiju na Oprosnom hadžu stupila sam u obrede i zanijetila s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a bila Pročitaj više ›

313.

313. PRIČAO NAM JE Muslim, njemu ispričao Vuhejb, a njemu Mensur prenoseći od svoje majke, a ona od Aiše, da je jedna žena od Ensarije rekla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: – Kako ću se okupati poslije menstruacije? Uzmi krpu Pročitaj više ›

312.

312. PRIČAO NAM JE Jahja i kazao da mu je prenio lbni-Ujejne prenoseći od Mensura b. Safire, on od svoje majke (Safijje), a ona od Aiše, kako je jedna žena pitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za kupanje poslije menstruacije, Pročitaj više ›

311.

311. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Abdul-Vehhab, a njemu Hammad b, Zejd prenoseći od Ejjuba, ovaj od Hafse (Ebu-Abdullah kaže: ili Hišam b. Hassan prenosi od Hafse), ona od Ummi-Atijje, a ova od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: Nama Pročitaj više ›

310.

310. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu’ajm, a njemu Ibrahim b. Naff prenoseći od Ibnu-Ebu-Nedžiha, ovaj od Mudžahida, da je Aiša pričala: “Svaka od nas imala je samo po jednu haljinu u kojoj bi bila i za vrijeme menstruacije, i ako bi Pročitaj više ›

309.

309. PRIČAO NAM JE Musedded, a njemu Mu’temir prenoseći od Halida, on od ‘Ikrime, a ovaj od Aiše, da je neka od majki pravovjernika bila u ibtikafu sa vanrednim odljevom krvi. Originalni tekst: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، Pročitaj više ›

308.

308. PRIČAO NAM JE Kutejbe, a njemu Jezid b. Zurejk prenoseći od Halida, on od Ikrime, a ovaj od Aiše, koja je izjavila: “S Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, boravila je u ibtikafu jedna od njegovih supruga, a vidjela Pročitaj više ›

307.

307. PRIČAO NAM JE Ishak, a njemu Halid b. Abdullah prenoseći od Halida, on od Ikrime, a ovaj od Aiše, da je s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u i“tikaf odlazila po neku od njegovih supruga, iako bi bila s Pročitaj više ›