Kategorije

Arhiva

715.

715. PRIČAO NAM JE Ebu-Ma’mer, njemu Abdul-Varis prenoseći od Abdul-Aziza, a on od Enesa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ispravite svoje safove! Ja vas uistinu vidim za svojim leđima.” Originalni tekst: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ Pročitaj više ›

714.

714. PRIČAO NAM JE Ebu-Velid Hišam b. Abdul-Melik, njemu Šu’be, a njega obavijestio Amr b. Murre, da je čuo Salima b. Ebu-Dža‘da, ovaj Nu’mana b. Bešira, gdje govori: – Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ili ćete izravnavati svoje Pročitaj više ›

713.

713. PRIČAO NAM JE Ismail, njemu Malik b. Enes prenoseći od Hišama b. Urve, on od svoga oca, a ovaj od Aiše, majke pravovjernih, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj bolesti rekao: – Zapovjedite Ebu-Bekru da Pročitaj više ›

712.

712. PRIČAO NAM JE Ebu-Velid, njemu Šu’be prenoseći od Seida b. Ibrahima, on od Ebu-Seleme, a ovaj od Ebu-Hurejre, da je rekao: – Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je samo dva rekata podne-namaza pa mu se reklo: “Klanjao si Pročitaj više ›

711.

711. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme prenoseći od Malika b. Enesa, on od Ejjuba b. Ebu- Temim Sahtijanija, ovaj od Muhammeda b. Sirina, a on opet od Ebu-Hurejre, da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon obavljena dva Pročitaj više ›

710.

710. PRIČAO NAM JE Kutejbe b. Seid, njemu Ebu- Mu’avija prenoseći od A’mcša, ovaj od Ibrahima, on od Esveda, a ovaj opet od Aiše, da je rekla: – Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, teže obolio, došao je Pročitaj više ›

709.

709. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Abdullah b. Davud, a ovome A’meš prenoseći od Ibrahima, on od Esveda, a ovaj od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: – Kada se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, razbolio i od toga umro, Pročitaj više ›

708.

708. PRIČALI SU NAM Sulejman b. Harb i Ebu- Nu’man, njima Hammad b. Zejd prenoseći od Ejjuba, on od Amra b. Dinara, a ovaj od Džabira b. Abdullaha da je rekao: “Mu’az klanjaše za Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, a Pročitaj više ›

707.

707. PRIČAO N AM JE Muhammed b. Beššar, njemu Ibn-Ebu-Adijj prenoseći od Seida. on od Katade, ovaj od Enesa b. Malika, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Stupim u namaz i htjednem ga oduljiti. Potom Pročitaj više ›

706.

706. PRIČAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Jezid b. Zurej“, a ovome Seid, kojem je saopćio Katade da ga je Enes b. Malik obavijestio da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Stupim u namaz i namjeravam ga oduljiti Pročitaj više ›

705.

705. PRIČAO NAM JE Halid b. Mahled, njemu Sulejman b. Bilal, ovome Šerik b. Abdullah da je čuo Enesa b. Malika, gdje govori: “Nisam nikada klanjao namaz za imamom, za kraće vrijeme a potpunije, kao za Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›

704.

704. PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Velid b. Muslim, a ovoga Evza’i prenoseći od Jahjaa b. Ebu-Kesira, on od Abdullaha b. Ebu- Katade, ovaj od svoga oca, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Pročitaj više ›