Kategorije

Arhiva

929.

929. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu‘man i kazao da mu je pričao Hammad b. Zejd, prenoseći od Amra b. Dinara, on od Džabira b. Abdullaha da je rekao: “Dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držao petkom hutbu, dođe jedan čovjek Pročitaj više ›

928.

928. PRIČAO NAM JE Adem i kazao da mu je prenio Ibnu-Ebi-Zi’b od Ebu-Abdullaha, ensarije, on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na dan petka, stanu pred vrata džamije meleki i (poimenično) zapisuju prvog Pročitaj više ›

927.

927. PRIČAO NAM JE Musedded i kazao da mu je pričao Bišr b. Mufeddal i rekao da je njemu prenio Ubejdullah od Nafija, a on od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držao Pročitaj više ›

926.

926. PRIČAO NAM JE Isma‘il b. Eban i kazao da mu je pričao Ibnu-Gasil, rekavši da je njemu prenio Ikrime od Abbasa, radijallahu anhuma, koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se na minber, a to je bilo Pročitaj više ›

925.

925. PRIČAO NAM JE Ebul-Jeman i kazao da mu je prenio Šu‘ajb od Zuhrija i rekao da mu je pričao Ali b. Husejn, prenoseći od Misvera b. Mahrema da je kazao: “…Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustade, izgovori šehadet, Pročitaj više ›

924.

924. PRIČAO NAM JE Ebul-Jeman i kazao da ga je izvijestio Šu‘ajb, prenoseći od Zuhrija, kako je rekao da mu je prenio Urve od Ebu-Humejda Sa‘idija, koji ga je obavijestio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao jedne Pročitaj više ›

923.

923. PRIČAO NAM JE Jahja b. Bukejr i kazao da mu je prenio Lejs od Ukajla, on od Ibni-Šihaba, koji je rekao da mu je saopćio Urve, kako ga je obavijestila Aiša da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Pročitaj više ›

922.

922. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Ma‘mer i kazao da mu je prenio Ebu-Kasim od Dža‘fera b. Hazima, da je rekao, kako je čuo Hasana (Basriju) gdje kaže da mu je pričao Amr b. Taglib, da je Allahovom Poslaniku, sallallahu Pročitaj više ›

921.

921. Mahmud kaže: PRIČAO NAM JE Ebu-Usame i rekao da je njemu pričao Hišam b. Urve, kazavši da ga je obavijestila Fatima bint Munzir, prenoseći od Esme bint Ebu-Bekr da je rekla: “Ušla sam Aiši dok svijet klanjaše i upitah: Pročitaj više ›

920.

920. PRIČAO NAM JE Mu‘az b. Fedale i kazao da mu je prenio Hišam od Jahjaa, on od Hilala b. Ebu-Mejmune, kako je kazao da mu je pričao Ata b. Jesar, da je čuo Ebu-Seida Hudrija gdje govori: “Vjerovjesnik, sallallahu Pročitaj više ›

919.

919. PRIČAO NAM JE Ubejdullah b. Omer Kavariri i kazao da mu je pričao Halid b. Haris, rekavši da mu je prenio Ubejdullah b. Omer od Nafija, a on od Ibnu-Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›

918.

918. PRIČAO NAM JE Adem b. Ebu-Ijas i kazao da je njemu prenio Ibnu-Ebi-Zi’b od Zuhrija, on od Salima, a ovaj od svoga oca da je rekao: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje uči hutbu na minberu i Pročitaj više ›