Kategorije

Arhiva

972.

972. PRIČAO NAM JE Ebu-Nuajm, njemu Muhammed b. Talha, prenoseći od Zubejda, on od Ša’bije, ovaj od Ber’aja, koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je na Bekijju -musalu na dan Kurban-bajrama i klanjao dva rekata bajram-namaza, onda Pročitaj više ›

971.

971. PRIČAO NAM JE Amr b. Abbas, njemu Abdurrahman (b. Mehdi), ovome Sufjan, prenoseći od Abdurrahmana, koji je čuo Ibni-Abbasa kada govori: “Izašao sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, jednog Ramazanskog ili Kurban-bajrama na musalu. On je klanjao bajram-namaz Pročitaj više ›

970.

970. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Abdul-Vehhab, njemu Hammad, prenoseći od Ejuba, on od Muhammeda (b. Sirina), a ovaj od Umm-Atijje koja je rekla: “Naređeno nam je da izvedemo punoljetne djevojke i one iz ženskih odaja.” Identično gornjem tekstu, preneseno Pročitaj više ›

969.

969. PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Munzir, njemu Velid, ovome Ebu-Amr, prenoseći od Ibni-Omera koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poranio bi na musalu. Pred njim je nošen kopljasti štap i na musali usađivan ispred njega. On bi Pročitaj više ›

968.

968. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Bešar, njemu Abdul-Vehhab, ovome Ubejdullah, prenoseći od Nafi’a, on od Ibni-Omera, da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, davaše da se ispred njega na Ramazanski i Kurban-bajram usadi kratko koplje, a onda bi klanjao. Originalni Pročitaj više ›

967.

967. PRIČAO NAM JE Muhammed, njemu Omer b. Hafs, ovome njegov otac, prenoseći od Asima, on od Hafse, a ona od Ummi-Atijje koja je rekla: “Bilo nam je naređeno da na Bajram izađemo (na musalu), tako da smo izveli i Pročitaj više ›

966.

966. PRIČAO NAM JE Ebu-Nuajm, njemu Malik, b. Enes, ovome Muhammed b. Ebu-Bekr Sekafija, koji kaže: “Pitao sam Enesa, a mi smo obojica porano krenuli sa Mine na Arefat, za telbijju: ‘Kako ste je vi obavljali sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi Pročitaj više ›

965.

965. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Ar’ara, njemu Šu’be, prenoseći od Sulejmana, on od Muslima el-Betina, ovaj od Seida b. Džubejra, on od Ibnu-Abbasa, a ovaj od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “U danima Kurban-bajrama (tešrika) nema vrednijeg posla od Pročitaj više ›

964.

964. PRIČAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemu Šu’be, prenoseći od Zubejda, on od Ša’bije, a ovaj od Beraa koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držeći hutbu na Kurban-bajram, rekao je: ‘Prvo čime počinjemo obred u ovom našem Pročitaj više ›

963.

963. PRIČAO NAM JE Ahmed b. Jakub, njemu Ishak b. Seid b. Amr b. Seid b. Asa, prenoseći od svoga oca koji je rekao: “Hadžadž je unišao (u šator) Ibn-Omeru, kod koga sam bio i ja, i pitao ga: ‘Kako Pročitaj više ›

962.

962. PRIČAO NAM JE Zekerija b. Jahja Ebu-Sukejn, njemu Muharibija, ovome Muhammed b. Suka, prenoseći od Seida b. Džubejra koji kaže: “Bio sam uz Ibni-Omera kada ga je vrh koplja pogodio u sredinu stopala (taban) i stopalo mu prilijepilo uz Pročitaj više ›

961.

961. PRIČAO NAM JE Adem, njemu Šu’be, ovome Zubejd koji je čuo Ša’biju gdje prenosi od Beraa b. Aziba, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prvo što počinjemo u ovom našem (prazničnom) danu je da klanjamo, a potom Pročitaj više ›