Kategorije

Arhiva

236.

236. PRIČAO NAM JE İsmail, njemu Malik prenoseći od Ibni-Šihaba Zuhrija, on od Ubejdullaha b. Abdullaha, ovaj od Ibni-Abbasa, (a on opet) od Mejmune da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan za miša koji je upao u maslo. Pročitaj više ›

235.

235. PRIČAO NAM JE Adem, njemu Šu’be i rekao da ga je obavijestio Ebu-Tejjah Jezid b. Humejd prenoseći od Enesa, koji je izjavio; “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjaše, prije nego je bila sagrađena (njegova) džamija, u oborima stoke.” Originalni Pročitaj više ›

234.

234. PRIČAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemu Hammad b. Zejd prenoseći od Ejjuba, ovaj od Ebu- Kilabe, a on od Enesa b. Malika, koji je kazao: Došli su neki ljudi iz plemena Ukla (ili Urejne) i prezirali Medinu (zbog Pročitaj više ›

233.

233. PRIČAO NAM JE Amr b. Halid, njemu Zuhejr, a njemu Amr b. Mejmun b. Mihran prenoseći od Sulejmana b. Jesara, a on od Aiše, da je ona sapirala spermu s odjeće Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i “ja sam’ Pročitaj više ›

232.

232. PRIČAO NAM JE Musa b. Ismail Minkari, njemu Abdul-Vahid, a njemu Amr b. Mejmun, koji je izjavio: – Pitao sam Sulejmana b. Jesara za odjeću na koju padne sperma, a on reče da je Aiša kazala: “Sapirala sam je Pročitaj više ›

231.

231. PRIČAO NAM JE Kutejbe, njemu Jezid, a njemu Amr, tj. Ibn-Mejmun, prenoseći od Sulejmana b. Jesara koji je kazao: “Čuo sam Aišu…, a preko drugog niza prenosilaca pričao nam je Musedded, njemu Abdul-Vahid, a njemu ‘ Amr b. Mejmun Pročitaj više ›

230.

230. PRIČAO NAM JE Abdan i kazao da ga je obavijestio Abdullah b. Mübarek, rekavši da je njega obavijestio Amr b. Mejmun Džezeri prenoseći od Sulejmana b. Jesara, a ovaj od Aiše, koja je rekla: “Ja sam s odjeće Vjerovjesnika, Pročitaj više ›

229.

229. PRIČAO NAM JE Muhamed b. Selam i kazao da mu je ispričao Ebu-Muavije, njemu Hišam b. Urve prenoseći od svoga oca, a on od Aiše koja je rekla: Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je Fatima bint Ebu-Hubejš i Pročitaj više ›

228.

228. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Musenna, njemu Jahja prenoseći od Hišama, a njemu je pričala Fatima prenoseći od Esme, koja je rekla: – Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je jedna žena i pitala: “Reci mi, kada nekoj od Pročitaj više ›

227.

227. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Arkara, njemu Šu’be prenoseći od Mensura, ovaj od Ebu- Vaila, koji je rekao: “Ebu-Musa Eškari bijaše veoma oprezan i strog kod mokrenja i govoraše da su Izraelićani, ako bi palo mokraće na njihovu haljinu, Pročitaj više ›

226.

226. PRIČAO NAM JE Osman b. Ebu-Šejbe, njemu Džerir prenoseći od Mensura, ovaj od Ebu- Vaila, a on od Huzejfe, koji je rekao: “Kao da sada gledam sebe i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako idemo i on se približi Pročitaj više ›

225.

225. PRIČAO NAM JE Adem, njemu Šu’be prenoseći od A’meša, ovaj od Ebu-Vaila, a on od Huzejfe, koji je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, približio se gomili smetljišta (nekih ljudi), pomokrio se stojeći i potom zatražio vodu. Ja sam Pročitaj više ›