Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/43/d599747820/htdocs/clickandbuilds/BuharijevaZbirkaVjerodostojnihHadisa/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
nauka Arhiva – Buharijeva zbirka

Categories

Archive

134.

134. PRIČAO NAM JE Adem, njemu Ibn-Ebu- Zi’b prenio od Naffa, (ovaj) od Ibni-Omera, radijallahu anhumama, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vesellem.. A Ibn-Ebu-Zi’b prenosi i od Zuhrije, (preko drugog seneda), on od Salima, (ovaj) od Ibni-Omera, (a on) Pročitaj više ›

133.

133. PRIČAO MI JE Kutejbe b. Seid, njemu Lejs b. Sa‘d i rekao da mu je pričao Nafi\ oslobođeni rob Abdullaha b. Omera b. Hattaba prenoseći od Abdullaha b. Omera, da je jedan čovjek ustao u džamiji i pitao: “Allahov Pročitaj više ›

132.

132. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Abdullah b. Davud prenoseći od A‘meša, (on ) od Munzira Sevrija, (ovaj) od Muhammeda b. Hanefije, (a on opet) od Alije b. Ebi-Taliba, da je rekao: “Bio sam čovjek kojem je (iz uda) puno Pročitaj više ›

131.

131. PRIČAO NAM JE Ismail, njemu Malik prenoseći od Abdullaha b. Dinara, (ovaj) od Abdullaha b. Omera, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Među stablima ima jedno stablo čije lišće ne opada, a slično je muslimanu. Kažite Pročitaj više ›

130.

130. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, njega obavijestio Ebu-Mu’avija, a njemu pričao Hišam prenoseći od svoga oca, (on) od Zejnebe, kćerke Ummi-Seleme, (a ona) od Ummi-Seleme, da je kazala: Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je Ummi-Selema i Pročitaj više ›

129.

129. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Mu’temir i kazao da je on čuo svoga oca da je rekao: – Čuo sam Enesa kada je kazao: “Spomenuto mi je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, Mu’azu b. Džebelu rekao: “Ko Pročitaj više ›

128.

128. PRIĆAO NAM JE Ishak b. İbrahim, njemu Muaz b. Hišam, a njemu njegov otac, prenoseći od Katade, koji je kazao da mu je pričao Enes b. Malik, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na sedlu, a Pročitaj više ›

127.

127. Ali je rekao: “Pričajte svijetu ono što shvaća! Zar želite da se obijedi Allah i Njegov Poslanik!” Pričao nam je isto i Ubejdullah b. Musa prenoseći od Makrufa b. Harrebuza, on od Ebu-Tufejla, a ovaj od Alije. Originalni tekst: Pročitaj više ›

126.

126. PRIČAO NAM JE Ubejdullah b. Musa prenoseći od Israila, on od Ebu-Ishaka, (ovaj) od Esveda, da je kazao: – Ibni-Zubejr mi je rekao: “Aiša je tebi povjerovala mnogo (tajni ), pa šta ti je pričala о Ka’bi?” – Rekla Pročitaj više ›

125.

125. PRIČAO NAM JE Kajs b. Hafs, njemu Abdul-Vahid, a njemu A’meš Sulejman b. Mihran prenoseći od Ibrahima, (on) od Alkame, (a ovaj) od Abdullaha, da je rekao: – Dok sam išao s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellcm, kroz ruševine Pročitaj više ›

124.

124. PRIČAO NAM JE Nu’ajm, njemu Abdul-Aziz b. Ebu-Seleme, prenoseći od Zuhrija, (on) od Isaa b. Talhe, (a ovaj) od Abdullaha b. Amra da je rekao: Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje ga pitaju prilikom bacanja kamenčića (na Pročitaj više ›

123.

123. PRIČAO NAM JE Osman i kazao da ga je obavijestio Džerir, (on) prenio od Mensura, (on) od Ebu-Vaila, (a ovaj) od Ebu-Musaa da je rekao: – Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i pitao: “Allahov Poslanice, Pročitaj više ›