Categories

Archive

665.

665. PRIČAO NAM JE Muslim b. Ibrahim, njemu Hišam prenoseći od Jahjaa, on od Ebu-Seleme koji je rekao da je pitao Ebu-Seida Hudrija (u vezi s naslovnom temom), pa mu je on odgovorio: “Naišao je oblak i kiša padala toliko Pročitaj više ›

664.

664. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Abdul- Vehhab, njemu Hammad b. Zejd, a ovome Abdul¬Hamid, Zijadijev prijatelj, koji je rekao da je čuo Abdullaha b. Harisa da priča: – Jednog blatnjavog dana održao nam je Ibn- Abbas hutbu i mujezinu Pročitaj više ›

662.

662. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Nafija da je Ibni- Omer proučio jedne hladne i vjetrovite noći ezan za namaz i rekao: “Klanjajte u svojim kućama! A zatim dodao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›

661.

661. PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Musa, njemu saopćio Hišam b. Jusuf prenoseći od Mamera, on od Zuhrija kome je rekao Ubejdullah b. Abdullah, da je Aiša kazala: – Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, otežao i bolest mu Pročitaj više ›

660.

660. PRIČAO NAM JE Umer b. Hafs b. Gijas, njemu njegov otac, ovome A’meš prenoseći od Ibrahima, da je Esved rekao: – Bili smo kod Aiše, radijallahu anha, razgovarali о ustrajnom obavljanju i poštivanju namaza, pa nam je Aiša rekla: Pročitaj više ›

659.

659. PRIČAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Jezid b. Harun, njega obavijestio Muhammed b. Mutarrif prenoseći od Zejda b. Esleme, on od Ataa b. Jesara, ovaj od Ebu-Hurejre, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Pročitaj više ›

658.

658. PRIČAO NAM JE Kutejbe, njemu Isma’il b. Dža’fer prenoseći od Humejda, koji je rekao: – Pitali su Enesa b. Malika da li je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten? – Da – rekao je Enes. Jedne noći Pročitaj više ›

656.

656. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme prenoseći od Malika, on od Ebu-Zinada, ovaj od A’redža, a on od Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: – Meleki mole Allahov oprost za svakog od vas dok se Pročitaj više ›

655.

655. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Jezid b. Zurejk, a ovome Halid prenoseći od Ebu-Kilabe, on od Malika b. Huvejrisa, a ovaj od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je izjavio: “Kada nastupi vrijeme namaza, proučite ezan i ikamet, a Pročitaj više ›

654.

654. PRIČAO NAM JE Umer b. Hafs, njemu njegov otac, ovome A’meš, a njemu Ebu-Salih prenoseći od od Ebu-Hurejre koji je izjavio da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvoličnjacima nema težeg namaza od sabaha i jacije, a da Pročitaj više ›

652.

652. PRIČAO NAM JE Muhammed b. Abdullah b. Havšeb, njemu Abdul-Vehhab, a ovome Humejd prenoseći od Enesa b. Malika, koji je izjavio da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: – Sinovi Seleme, zar ne računate vaše korake (tj. nagradu Pročitaj više ›

651.

651. PRIČAO NAM JE Kutejbe prenoseći od Malika, on od Sumejja, oslobođenog roba Ebu- Bekra b. Abdurrahmana, ovaj od Ebu-Saliha Semmana, a on od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan čovjek, idući putem, naišao je Pročitaj više ›