Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/43/d599747820/htdocs/clickandbuilds/BuharijevaZbirkaVjerodostojnihHadisa/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Buharijeva zbirka – Page 2 of 73 – Online izdanje Buharijeve zbirke vjerodostojnih hadisa

1051.

1051. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Eslem, prenoseći od Malika, on od Zejda b. Eslema, ovaj od Ataa b. Jesara, Ata od Abdullaha b. Abbasa da je rekao: “U doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, došlo je do pomračenja Sunca, Pročitaj više ›

1050.

1050. PRIČAO NAM JE Ebu-Nuajm, njemu Šejban, prenoseći od Jahjaa, on od Ebu-Selema, a ovaj od Abdullaha b. Amra: “Pošto je u doba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došlo do pomračenja Sunca oglašeno je: ‘I klanjanje namaza je kolektivno, Pročitaj više ›

1049.

1049. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme, prenoseći od Malika, on od Jahjaa b. Seida, ovaj od Amre, kćeri Abdurrahmanove, ona od Aiše, supruge Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da joj je došla jedna Jevrejka i pitala je nešto, rekavši Pročitaj više ›

1048.

1048. PRIČAO NAM JE Kutejbe b. Seid, njemu Hammad b. Zejd, prenoseći od Junusa, on od Hasana, ovaj od Ebu-Bekra, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Sunce i Mjesec su dva Božija znaka. Do njihova pomračenja Pročitaj više ›

1047.

1047. PRIČAO NAM JE Seid b. Ufejr, njemu Lejs, ovome Ukajl, prenoseći od Ibni-Šihaba da je njega obavijestio Urve b. ez-Zubejr, da je Aiša, supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, rekla da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Pročitaj više ›

1046.

1046. PRIČAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs, prenoseći od Ukajla, a on od Ibni-Šihaba, a (preko drugog seneda): pričao nam je Ahmed b. Salih, njemu Anbese, ovome rekao Junus, prenoseći od Ibni-Šihaba, njemu pričao Urve, prenoseći od Aiše, Pročitaj više ›

1045.

1045. PRIČAO NAM JE Ishak, njega obavijestio Jahja b. Salih, ovome ispričao Muavija b. Sellam b. Ebi-Sellam Habešija iz Damaska, njemu Jahja b. Ebi-Kesir, ovoga obavijestio Ebu-Selem b. Abdurrahman b. Avf-Zuhrija, prenoseći od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, koji je Pročitaj više ›

1044.

1044. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme, prenoseći od Malika, on od Hišama b. Urva, ovaj od svoga oca, a on od Aiše koja je rekla: “U doba Allahovovg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došlo je do pomračenja Sunca, pa Pročitaj više ›

1043.

1043. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, njemu Hašim b. Kasim, ovome Šejban Ebu-Muavije, prenoseći od Zijada b. Ilaka, on od Mugire b. Šu’be koji je rekao: “Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na dan smrti Ibrahima, Pročitaj više ›

1042.

1042. PRIČAO NAM JE Esbeg (b. Ferdž), njega obavijestio Ibni-Vehb, ovog Amr, prenoseći od Abdurrahmana b. Kasima, a njemu pričao njegov otac, prenoseći od Ibni-Omera, radijallahu anhuma, a on čuo od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Pomračenje Sunca i Mjeseca Pročitaj više ›

1041.

1041. PRIČAO NAM JE Šihab b. Abdullah, njemu Ibrahim b. Humejd, prenoseći od Ismaila, on od Kajsa, ovaj čuo od Ebu-Mes’uda koji kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pomračenje Sunca i Mjeseca ne dolazi zbog nečije smrti. Pročitaj više ›

1040.

1040. PRIČAO NAM JE Amr b. Avn, njemu Halid, prenoseći od Junusa, on od Hasana, a ovaj od Ebu-Bekra, koji je rekao: “Bili smo kod Allahovovg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je nastupilo pomračenje Sunca. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Pročitaj više ›